O nas

WOPR w Nowym Dworze Mazowieckim powstał w 1974 roku jako mała jednostka służąca miejscowej ludności.  Początki były dość trudne, albowiem brakowało pieniędzy i odpowiedniego sprzętu. Jednak pasja młodych i zaangażowanych ludzi w sprawę niesienia pomocy ludziom kąpiącym się i odpoczywającym nad Narwią była tak ogromna, że jednostka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przetrwała do dziś.

O historii WOPR-u, bieżącej pracy i aktualnych potrzebach opowiada aktualny prezes Jerzy Wilczyński: